Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

mega-dba-o-srodowisko-duze

Hurtownia Artykułów Przemysłowych”MEGA”, jest firmą, która mając na względzie dobro naszego wspólnego środowiska zajmuje się zbieraniem zużytych źródeł światła takich jak:

  • świetlówki liniowe
  • świetlówki kompaktowe energooszczędne,
  • lamy rtęciowe
  • lampy sodowe,
  • lampy metalohalogenkowe
  • oraz pozostałe lampy wyładowcze o kodzie 160213.


Prawo ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, nakłada obowiązek na producentów i posiadaczy tego rodzaju odpadów ścisłej ich ewidencji, a następnie ich unieszkodliwianie poprzez przekazywanie specjalistycznym firmom posiadającym stosowną technologię i pozwolenia. Hurtownia MEGA przekazuje w/w odpady firmie EKO-NEUTRAL-ELEKTRON

 

Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych o kodzie 160213, dla Hurtowni Artykułów Przemysłowych „MEGA” ul. Towarowa 11 ,33-100 Tarnów wydał Prezydent Miasta Tarnowa dnia 05.08.2002r.

 

Wystawiamy karty przekazania odpadu jako potwierdzenie o oddaniu do utylizacji zużytych świetlówek.


Jesteśmy wpisani do rejestru ZSEIE jako zbierający zużyty sprzęt pod numerem E0007059Z

 

ecoznakChroń środowisko, utylizuj zużyte świetlówki